Co to jest konwersja?

Konwersje to działania, które użytkownicy podejmują na stronie internetowej, które są dla Ciebie ważne. Konwersje mogą być różne i zależą od celów biznesowych Twojej strony internetowej.

Poznaj najbardziej istotne odpowiedzi na pytania związane z tym elementem marketingowym

Przykłady konwersji:

  • Zakup produktu lub usługi
  • Rejestracja w serwisie
  • Wypełnienie formularza kontaktowego
  • Pobranie pliku
  • Kliknięcie w link reklamy

Możliwe jest również określenie konwersji niestandardowych, takich jak np. odtworzenie określonego filmu na stronie lub przejście na podstronę z zasobami. Ważne jest, aby wyznaczyć konwersje, które są dla Ciebie ważne i które pomogą Ci ocenić skuteczność strony internetowej w osiąganiu Twoich celów biznesowych.

Jak wyznaczać cele biznesowe za pomocą konwersji?

Aby wyznaczać cele biznesowe za pomocą konwersji, należy najpierw określić, jakie działania użytkowników na stronie internetowej są dla Ciebie istotnw i jakie chcesz osiągnąć. Może to być np. zakup produktu lub usługi, rejestracja w serwisie, wypełnienie formularza kontaktowego itp.

Po określeniu należy ustawić odpowiednie tagi w Google Tag Manager (GTM) w celu zarejestrowania tych konwersji. Można to zrobić poprzez dodanie tagu do strony internetowej lub ustawienie reguł, które określają, kiedy dany tag ma być wywoływany.

Po ustawieniu tagów należy monitorować współczynnik konwersji, aby ocenić skuteczność strony internetowej w osiąganiu określonych celów biznesowych. W razie potrzeby można wprowadzać zmiany na stronie lub w konfiguracji tagów, aby poprawić współczynnik konwersji i osiągnąć lepsze rezultaty.

Co to jest współczynnik konwersji?

Współczynnik konwersji to stosunek liczby konwersji do liczby odwiedzających stronę internetową. Współczynnik konwersji jest używany do mierzenia skuteczności strony internetowej w zamianie odwiedzających ją użytkowników w klientów lub dokonujących innych działań, takich jak np. wypełnienie formularza kontaktowego.

Współczynnik konwersji jest obliczany jako iloraz liczby konwersji i liczby odwiedzin:

Współczynnik konwersji = Liczba konwersji / Liczba odwiedzin

Na przykład, jeśli strona internetowa ma 1000 odwiedzin i 50 konwersji, jej współczynnik konwersji wynosi 5%.

Współczynnik konwersji jest ważnym wskaźnikiem efektywności strony internetowej i może być używany do porównywania skuteczności różnych stron lub do oceny efektywności różnych działań marketingowych. Współczynnik konwersji może być również wykorzystywany do określenia, co na stronie internetowej jest skuteczne, a co nie i do wprowadzenia zmian, które zwiększą skuteczność strony.

Co to jest optymalizacja konwersji?

Optymalizacja konwersji to proces ulepszania strony internetowej w celu zwiększenia liczby konwersji, tj. działań, które użytkownicy podejmują na stronie internetowej, które są dla Ciebie ważne. Optymalizacja konwersji może obejmować różne działania, takie jak np. ulepszanie użyteczności strony, zmiany w projekcie graficznym lub kopii, dodawanie nowych funkcjonalności itp.

Optymalizacja konwersji jest ważna, ponieważ pozwala na zwiększenie skuteczności strony internetowej w osiąganiu określonych celów biznesowych. Może to przynieść korzyści takie jak np. wzrost przychodów z sprzedaży lub zwiększenie liczby zarejestrowanych użytkowników.

Aby optymalizować konwersje, należy najpierw określić, jakie działania użytkowników są dla Ciebie ważne

Co to są zdarzenia niestandardowe i dlaczego je mierzymy?

Zdarzenia niestandardowe to działania użytkowników na stronie internetowej, które nie są domyślnie rejestrowane jako konwersje przez narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics. Zdarzenia niestandardowe mogą być dowolne i zależą od celów biznesowych strony internetowej oraz od tego, co chcemy mierzyć.

Przykłady zdarzeń niestandardowych:

  • Odtworzenie filmu na stronie
  • Przejście na podstronę z zasobami
  • Kliknięcie w link do innej strony
  • Zatrzymanie się na dłużej niż określony czas na stronie
  • okreslenie współczynnika odrzuceń

Zdarzenia niestandardowe mierzymy, ponieważ mogą one dostarczać cennych informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i co dla nich jest ważne. Zdarzenia niestandardowe mogą pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań użytkowników oraz w określeniu, co na stronie jest dla nich atrakcyjne lub trudne do zrozumienia.

Co to jest współczynnik odrzuceń i jak go określić?

Współczynnik odrzuceń (ang. bounce rate) to stosunek liczby odwiedzin na stronie, które kończą się po jednym wyświetleniu, do liczby wszystkich odwiedzin na stronie. Współczynnik odrzuceń jest używany do mierzenia skuteczności strony internetowej w zatrzymywaniu użytkowników na dłużej. Wysoki współczynnik odrzuceń może wskazywać na brak atrakcyjności strony lub trudności z jej zrozumieniem przez użytkowników.

Współczynnik odrzuceń jest obliczany jako iloraz liczby odwiedzin, które kończą się po jednym wyświetleniu, i liczby wszystkich odwiedzin:

Współczynnik odrzuceń = Liczba odwiedzin po jednym wyświetleniu / Liczba wszystkich odwiedzin

Na przykład, jeśli strona internetowa ma 1000 odwiedzin, z których 500 kończy się po jednym wyświetleniu, jej współczynnik odrzuceń wynosi 50%.

Aby zmniejszyć współczynnik odrzuceń, należy zastanowić się nad tym, co może być przyczyną braku zainteresowania użytkowników stroną. Może to być np. brak atrakcyjności treści, trudność w znalezieniu potrzebnych informacji, brak spójności lub nieintuicyjność nawigac